• Musí obsahovat 1 velké písmeno bez háčků a čárek
  • Musí obsahovat 1 malé písmeno bez háčků a čárek
  • Musí obsahovat 1 číslici
  • Musí být délky mezi 8 a 20 znaky