Časté dotazy

Jak se stát členem SK Clubu?
Do klubu lze vstoupit vyplněním přihlášky a zakoupením měsíční permanentky v následujících 3 po sobě jdoucích měsících.

Lze využít pro vstup do SK Clubu také roční permanentnku?
Ne. Vstup do Clubu je podmíněný zakoupením pouze měsíčních permanentek. Nelze tedy využít jiný typ permanentky.

Od kdy začne fungovat SK Club?
SK Club "pofrčí" od června 2021. Následně začnou platit pro členy splňující podmínky veškeré výhody a akce s klubem spojené.

Kde a jak vyplnit přihlášku?
Přihlášku lze vyplnit pouze písemně na recepci fitcentra.

Co se stane v případě nemoci, kdy si nebudu moct koupit další permanentku?
Permanentky na sebe nemusí navazovat přímo den po vypršení té stávající. Musí však být zakoupena v daném měsíci. V případě, že by člen měl větší zdravotní problémy, bude se to posuzovat individuálně dle závažnosti.

Kdy přestávám být členem a zaniká mi členství včetně výhod?
Členství v SK Clubu zaniká v případě nezakoupení měsíční permanentní vstupenky navazující na tu předchozí. Člena lze také vyloučit za porušení návštěvního řádu Fit Factory.

Je mi méně, než 18 let, můžu být členem?
Členem můžou být osoby starší 15 let. V případě, že však člen ještě není zletilý, musí k přihlášce přiložit písemný souhlas rodičů.

V případě dalších výše nezodpovězených dotazů nás neváhejte kontaktovat na mail, telefonicky nebo osobně.

Mapa k Fit Factory Havířov
©FIT FACTORY HAVÍŘOV 2022